X-DBData Components by Krzysztof Szyszka 
Komponenty DataSet dla Delphi i C++Builder. Komponenty
Download
Pomoc techniczna
Wizytówka
Zarejestruj teraz!English version here
Database Works!
Główna strona X-Files Components English version here
Menu strony

Pobierz X-Files Components

Co nowego ?

Co już było ?

Pobierz Trial

Pobierz Demos

Darmowy upgrade

Opis komponentów

Zarejestruj teraz!

Pobierz gratis

Co nowego ?

Co nowego w wersji 3.2 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 12.1 Athens!!!
Co nowego w wersji 3.1 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 12 Win32/Win64!!!
Co nowego w wersji 3.0 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 11.3 Alexandria!!!

 • Nowe właściwości DataPacket, DataFormat, DataAssign w klasie TXDBCustomData!!!
 • Nowa właściwość DataStorage w klasie TXDBCustomData (dsStrings, dsStorage, dsCompress)
 • Nowa właściwość FileName w klasie TXDBCustomData do odczytu/zapisu danych z/do pliku txt
 • Nowa właściwość ZipFileName w klasie TXDBCustomData do odczytu/zapisu danych z pliku zip
 • Nowa właściwość ZipRetention w klasie TXDBCustomData zachowuje N kopii danych w pliku zip

 • Automatyczny odczyt danych z DataPacket/pliku do dowolnego DataSet klasy TXDBCustomData
 • Automatyczny zapis danych z dowolnego DataSet klasy TXDBCustomData do pliku txt na dysku
 • Automatyczny odczyt/zapis pliku FileName z/do wspólnego pliku ZipFileName na dysku

 • Nowe metody LoadFromFile, LoadFromDataSet do odczytu danych dla DataSet
 • Nowe metody SaveToFile, SaveToDataPacket do zapisu danych z DataSet
 • Nowe metody ClearDataSet, ClearDataPacket do usuwania danych z DataSet/DataPacket
 • Wskazówka. Dane z DataPacket są czytane automatycznie, gdy nie określono FileName lub
  gdy plik nie został jeszcze utworzony - usuń plik z dysku, żeby przywrócić odczyt z DataPacket

 • Nowa właściwość InternalCalcFieldNames definiuje pola fkInternalCalc w DataSet
 • Nowy FieldSizeAttribute definiuje Size dla pól typu string w kodzie źródłowym ItemClass
 • Nowy FieldInvisibleAttribute definiuje właściwość Visible w kodzie źródłowym ItemClass
 • Nowe zdarzenie OnInitInstance do utworzenia/zmiany DataInstance przy tworzeniu DataSet

 • Nowe XDBDemoCountry, XDBDemoCustomer, XDBDemoItems, XDBDemoOrders, XDBDemo-Parts, XDBDemoVendors, XDBDemoTreeItem pokazują sposób tworzenia własnych DataSets
 • Nowe XDBDataDemo #12 pokazuje użycie tabel TXDBTable pobierających dane z DataPacket
 • Ustaw TXDBTable.FileName w czasie projektowania, żeby czytać i zapisywać dane z/do pliku

 • Wskazówka. Skopiuj XDBDemoCustomer do nowego pliku, zmień nazwę klasy TCustomer oraz jej właściwości, zamień słowo Customer na inne słowo (np. Buyer) w całym pliku, dodaj nowy plik XDBDemoBuyer.pas do własnego pakietu *.dpk i zarejestruj go pod Delphi IDE. Korzystaj z własnego zestawu DataSet w czasie projektowania i podczas pracy :-)
X-DBData Packet
X-DBData Packet
X-DBData Tables
X-DBData Tables

Zobacz również: Co już było ?

Co to jest X-DBData Components ?

Pakiet X-DBData Components został stworzony do bezpośredniego używania dowolnych indeksowanych struktur danych takich jak listy, tablice, kolekcje z komponentami bazodanowymi typu TDBEdit, TDBComboBox, TDBNavigator, a w szczególności z naszym komponentem TXDBGrid. Pakiet zawiera zestaw specjalnych data setów i data providerów pozwalających korzystać z dowolnych klasycznych i generycznych struktur danych tak samo jak z tabel bazodanowych.

Komponenty zawarte z tym pakiecie pozwalają korzystać z: array of TObject, TList of TObject, TObjectList, TStringList, TWideStringList, TCollection, TArray<T: class>, TList<T: class>, TObject-List<T: class> i klas potomnych. Korzystając z data providerów można również obsłużyć dowolne indeksowane właściwości takie jak Fields, Controls, Components, Pages, Buttons, Forms, itp.

Każdy z data setów z pakietu wspiera wszystkie standardowe operacje: read, write, insert, edit, delete, locate, lookup, filter, master-detail oraz DataSetField. Wspierane są również bookmarki, blob stream i nested data set.

Możesz samodzielnie definiować FieldDefs (komponent TXDBData) lub utworzyć przy użyciu data providera domyślne FieldDefs bazujące na właściwościach obiektu z sekcji published. Możesz również utworzyć pola persistent oraz definiować pola fkLookup i fkCalculated dowolnego typu. W czasie projektowania masz również dostępny standardowy Fields Editor.

Podstawowe data providery obsługują właściwości z sekcji published następujących typów: Boolean, Enum, Byte, Word, LongWord, ShortInt, SmallInt, Integer, LargeInt, Single, Double, Extended, Currency, TDate, TTime, TDateTime, ShortString, AnsiString, WideString, UnicodeString, Interface, Variant.

Podstawowe data providery tworzą automatycznie pola ftADT dla właściwości wywodzących się z klasy TPersistent takich jak Font, Margins, Constraints, Touch, itp. Dla właściwości wywodzących się z klasy TGraphic tworzone jest pole typu ftGraphic, a dla właściwości wywodzących się z TCollection, TStrings, TWideStrings automatycznie tworzy się pole typu ftDataSet. Pole ftDataSet można obsłużyć przy użyciu odrębnego nested data set.

Możesz również łatwo definiować nowe data sety i nowe data providery dla swoich własnych klas. W szczególności, możesz w prosty sposób definiować generyczne data sety bazujące na twoich klasach: var CompanyTable: TXDBTable<TCompany>;


Wymagania

Pakiet wymaga używania ostatnich uaktualnień dla danej wersji Delphi/C++Buildera: Delphi 5.01, Delphi 6.02 RTL 3, Delphi 7.01, Delphi 2005.03 Win32, Delphi 2006.02 Win32, Delphi 2007.03 Win32, Delphi 2009.03 Win32, Delphi 2010.05 Win32, Delphi XE.01 Win32, Delphi XE2.04 Win32 & Win64, Delphi XE3.02 Win32 & Win64, Delphi XE4.01 Win32 & Win64, Delphi XE5.02 Win32 & Win64, Delphi XE6.01 Win32 & Win64, Delphi XE7.01 Win32 & Win64, Delphi XE8.01 Win32 & Win64, Delphi 10 Seattle Win32 & Win64, Delphi 10.1 Berlin Win32 & Win64, Delphi 10.2.3 Tokyo Win32 & Win64, Delphi 10.3.3 Rio Win32 & Win64, Delphi 10.4.2 Sydney Win32 & Win64, Delphi 11.3 Alexandria Win32 & Win64, Delphi 12.1 Athens Win32 & Win64, C++Builder 5.01, C++Builder 6.04, C++Builder 2006.02, C++Builder 2007.03, C++Builder 2009.03, C++Builder 2010.05, C++Builder XE.01, C++Builder XE2.04, C++Builder XE3.02 Win32 & Win64, C++Builder XE4.01 Win32 & Win64, C++Builder XE5.02 Win32 & Win64, C++Builder XE6.01 Win32 & Win64, C++Builder XE7.01 Win32 & Win64, C++Builder XE8.01 Win32 & Win64, C++Builder 10 Seattle Win32 & Win64, C++Builder 10.1 Berlin Win32 & Win64, C++Builder 10.2.3 Tokyo Win32 & Win64, C++Builder 10.3.3 Rio Win32 & Win64, C++Builder 10.4.2 Sydney Win32 & Win64, C++Builder 11.3 Alexandria Win32 & Win64, C++Builder 12.1 Athens Win32 & Win64. Pakiet wspiera tylko Delphi i C++Buildera dla platform Win32 i Win64.

Korzystanie z tego pakietu nie wymaga posiadania żadnego innego naszego produktu, ale żeby skompilować zawarty w nim program demonstracyjny trzeba mieć zainstalowany pakiet X-DBGrid Component lub X-Files Components. Wystarczy pobrać i zainstalować darmowy pakiet w wersji Trial. Jest to niezbędne do pokazania prawidłowej obsługi pól ftDataSet i hierarchicznych pól ftADT przez komponent TXDBGrid. Żeby można było skompilować program przykładowy podczas instalacji powinieneś mieć zainstalowany pakiet X-DBGrid Component lub X-Files Components zanim zainstalujesz pakiet X-DBData Components.


Pobierz Trial

Pakiet prezentowany na tej stronie jest rozpowszechniany jako Shareware. Korzystając z tej strony, możesz pobrać jego wersje Trial. Wersja Trial może być używana tylko wtedy, gdy Delphi lub C++Builder jest uruchomiony. Pakiet zawiera dodatkowo program demonstracyjny wraz z jego kodem źródłowym. To pozwoli Ci przetestować wszystkie nowe komponenty. Jeśli uznasz je za użyteczne i chciałbyś otrzymać pełną wersję, powinieneś pakiet zarejestrować.

Pakiet Rozmiar Przeznaczony dla Pobierz
X-DBData Components 3.2 Trial
Data: 04 Kwiecień 2024
5 858 KB Delphi 5.01
Delphi 6.02 RTL 3
Delphi 7.01
Delphi 2005.03 Win32
Delphi 2006.02 Win32
Delphi 2007.03 Win32
Delphi 2009.03
Delphi 2010.05
Delphi XE.01
Delphi XE2.04 Win32/Win64
Delphi XE3.02 Win32/Win64
Delphi XE4.01 Win32/Win64
Delphi XE5.02 Win32/Win64
Delphi XE6.01 Win32/Win64
Delphi XE7.01 Win32/Win64
Delphi XE8.01 Win32/Win64
Delphi 10 Seattle Win32/Win64
Delphi 10.1 Berlin Win32/Win64
Delphi 10.2 Tokyo Win32/Win64
Delphi 10.3 Rio Win32/Win64
Delphi 10.4 Sydney Win32/Win64
Delphi 11 Alexandria Win32/64
Delphi 12 Athens Win32/64

C++Builder 5.01
C++Builder 6.04
C++Builder 2006.02
C++Builder 2007.03
C++Builder 2009.03
C++Builder 2010.05
C++Builder XE.01
C++Builder XE2.04
C++Builder XE3.02 Win32/Win64
C++Builder XE4.01 Win32/Win64
C++Builder XE5.02 Win32/Win64
C++Builder XE6.01 Win32/Win64
C++Builder XE7.01 Win32/Win64
C++Builder XE8.01 Win32/Win64
C++Builder 10 Seattle Win32/Win64
C++Builder 10.1 Berlin Win32/Win64
C++Builder 10.2 Tokyo Win32/Win64
C++Builder 10.3 Rio Win32/Win64
C++Builder 10.4 Sydney Win32/Win64
C++Builder 11 Alexandria Win32/64
C++Builder 12 Athens Win32/64

Community Edition Win32/Win64
Turbo Delphi Pro Win32
Turbo C++ Pro
Pobierz teraz!

Pobierz Demos

Możesz również pobrać gotowy program demonstracyjny przekompilowany w użyciem pełnej wersji pakietu. Kod źródłowy programu demonstracyjnego zawarty jest we wszystkich pakietach wraz z plikiem *.bat, przeznaczonym do jego szybkiej kompilacji.

Program Rozmiar Opis Pobierz
X-DBData Components 3.2 Demo
Data: 04 Kwiecień 2024
813 KB Kompilowane w Delphi 7 z
X-DBData Components Professional.
Pobierz teraz!
X-DBData Components 3.2 Demo
Data: 04 Kwiecień 2024
867 KB Kompilowane w Delphi 2007 z
X-DBData Components Professional.
Pobierz teraz!
X-DBData Components 3.2 Demo
Data: 04 Kwiecień 2024
6 467 KB Kompilowane w Delphi XE8 z
X-DBData Components Professional.
Pobierz teraz!
X-DBData Components 3.2 Demo
Data: 04 Kwiecień 2024
6 107 KB Kompilowane w Delphi 10.4 z
X-DBData Components Professional.
Pobierz teraz!
X-DBData Components 3.2 Demo
Data: 04 Kwiecień 2024
6 071 KB Kompilowane w Delphi 12.1 z
X-DBData Components Professional.
Pobierz teraz!

Jeśli chcesz otrzymać pełną wersję pakietu, kliknij tutaj.


Darmowy upgrade

Żeby otrzymać darmowy upgrade na swój e-mail (przez 24 miesiące od dnia zakupu) powinieneś wysłać Prośbę o upgrade podając swoje Imię, Nazwisko, Nazwę firmy, Nazwę pakietu i Numer wersji zarejestrowanego produktu. Domyślnie, wszystkie aktualizacje są dostarczane na adres e-mail podany podczas rejestracji. Przed wysłaniem prośby o upgrade należy upewnić się, że podane podczas rejestracji konto e-mail akceptuje załączniki o rozmiarze do 10 MB w postaci pliku *.zip zawierającego w środku plik *.exe. Aktualizacje są zwykle dostarczane w ciągu 24 godzin.

UWAGA. Jeśli upgrade nie dotrze w ciągu 24 godzin, sprawdź najpierw swój filtr antyspamowy lub wyślij ponownie Prośbę o upgrade podając inny adres e-mail. Wszystkie otrzymane prośby są obsługiwane na bieżąco!


Co już było ?

Co nowego w wersji 2.9 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 11.2 Alexandria!!!
Co nowego w wersji 2.8 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 11.1 Alexandria!!!
Co nowego w wersji 2.6 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 11 Alexandria Win32/Win64!!!
Co nowego w wersji 2.5 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 10.4.2 Sydney!!!
Co nowego w wersji 2.4 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 10.4.1 Sydney!!!
Co nowego w wersji 2.3 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 10.4 Sydney Win32/Win64!!!
 • Nowa funkcjonalność Pivot Table dostępna w klasie TXDBCommonDataProvider!!!
 • Pivot Table jest dostępna dla każdego DataProvider za wyjątkiem dostawców String List
 • Nowe właściwości: PivotTable, NamesFieldName, NamesFieldSize, ValuesFieldName
 • Zaktualizowano X-DBData Demo 9 i 10 żeby pokazać działanie funkcji Pivot Table
X-DBData Demo 9 Pivot Table
X-DBData Demo 9 PivotTable
X-DBData Demo 10 Pivot Table
X-DBData Demo 10 PivotTable
Co nowego w wersji 2.2 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 10.3.3 Rio!!!
Co nowego w wersji 2.1 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 10.3.2 Rio!!!
Co nowego w wersji 2.0 ?
 • Wsparcie dla pól fkInternalCalc w klasie TXDBCustomData i potomnych!!!
 • Wsparcie dla funkcjonalności TXDBGrid.TreeView w komponencie TXDBData!!!
Co nowego w wersji 1.9.1 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 10.3.1 Rio!!!
Co nowego w wersji 1.9 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 10.3 Rio Win32/Win64!!!
Co nowego w wersji 1.8.3 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 10.2.3 Tokyo!!!
Co nowego w wersji 1.8.2 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 10.2.2 Tokyo!!!
Co nowego w wersji 1.8.1 ?
 • Nowe pakiety skompilowane z użyciem RAD Studio 10.2.1 Tokyo!!!
Co nowego w wersji 1.8 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 10.2 Tokyo Win32/Win64!!!
 • Nowy typ Memo = type string zdefiniowany w module XDBList
 • Nowy typ WideMemo = type WideString zdefiniowany w module XDBList
 • Wsparcie dla pola ftMemo przy właściwości typu Memo
 • Wsparcie dla pola ftWideMemo przy właściwości typu WideMemo
Co nowego w wersji 1.7 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 10.1 Berlin Win32/Win64!!!
Co nowego w wersji 1.6 ?
 • Nowa klasa TXDBFieldList zastępuje (zbyt wolną) klasę TFieldList (RAD >= 2009)
 • Nowa właściwość TXDBDataSet.InternalDataProvider typu Boolean
 • Poprawiono: TXDBData.AddAllFields nie uwzględniało właściwości DefaultWidth
 • Poprawiono: TXDBData.ClearIndexFields po wykonaniu Destroy powodowało błąd
 • Poprawiono: TXDBData.FieldListChanged nie uwzględniało zmian w child fields
 • Poprawiono: Wyjątek "Icon image is not valid" dla pustego obrazka w TIcon
 • Nowe X-DBData Demo 10 - Run-time using examples
 • Nowe X-DBData Demo 11 - LocalSQL using examples (RAD >= XE5)
X-DBData Demo 10
X-DBData Demo 10
X-DBData Demo 11
X-DBData Demo 11
Co nowego w wersji 1.5 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder 10 Seattle Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla sortowania w klasie TXDBCustomData i dla klas potomnych!!!
 • Nowe właściwości published w klasie TXDBData: Sorted, Reversed, OnCompareRecords
 • Nowa właściwość published w klasycznych i generycznych datasetach: IndexFieldNames
 • Nowe właściwości public: IndexFields, IndexDescFields, IndexFieldCount
Co nowego w wersji 1.4 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder XE8 Win32/Win64!!!
 • Poprawiono: Możliwy komunikat o błędzie "Grid index out of range" w TXDBGrid
 • Poprawiono: DefaultWidth było używane również dla persistent fields (RAD >= XE6)
Co nowego w wersji 1.3 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder XE7 Win32/Win64!!!
Co nowego w wersji 1.2 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder XE6 Win32/Win64!!!
 • Wsparcie dla właściwości FieldOptions wprowadzonej w klasie TDataSet w XE6

 • Nowy TXDBObject classic dataset (pojedynczy rekord danych)
 • Nowy TXDBObject<T> generic dataset (pojedynczy rekord danych)
 • Nowy TXDBObjectProvider<T> generic provider dla pojedynczych rekordów danych
 • Nowy TXDBCollection classic dataset (gotowy do użycia z dowolną klasą TCollection)

 • Nowy konstruktor CreateFor dla TXDBArray, TXDBList, TXDBTable, TXDBObject.
  Użycie: MyDataSet := TXDBList.CreateFor(AOwner, ADataInstance, TMyItemClass)
 • Nowy konstruktor CreateFor dla TXDBArray<T>, TXDBList<T>, TXDBObject<T>
  Użycie: MyDataSet := TXDBList<TMyItemClass>.CreateFor(AOwner, ADataInstance)
Co nowego w wersji 1.1 ?
 • Nowe pakiety dla Delphi/C++Builder XE5 Win32/Win64!!!

Idź na początek tej strony


Copyright © 1999-2024 X-Files Software
X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport