X-DBData Components by Krzysztof Szyszka 
Komponenty DataSet dla Delphi i C++Builder. Komponenty
Pobierz gratis
Pomoc techniczna
Wizytówka
Zarejestruj teraz!English version here
Database Works!
Główna strona X-Files Components English version here
Menu strony

Komponenty z pakietu X-Files

Komponenty z pakietu X-DBData

Komponenty TXDBGrid oraz TXDBColumn, TXDBEditor, TXDBNavigator

Komponent TXQRGrid

Komponenty TXDBColumns oraz TXDBPrintColumns

Gradientowe kontrolki

Pobierz gratis

Zarejestruj teraz!

Opid komponentów

Pakiet X-DBData Components został stworzony do bezpośredniego używania dowolnych indeksowanych struktur danych takich jak listy, tablice, kolekcje z komponentami bazodanowymi typu TDBEdit, TDBComboBox, TDBNavigator, a w szczególności z naszym komponentem TXDBGrid. Pakiet zawiera zestaw specjalnych datasetów i data providerów pozwalających korzystać z dowolnych klasycznych i generycznych struktur danych tak samo jak z tabel bazodanowych.

X-DBData Components

Komponenty zawarte z tym pakiecie pozwalają korzystać z: array of TObject, TList of TObject, TObjectList, TStringList, TWideStringList, TCollection, TArray<T: class>, TList<T: class>, TObject-List<T: class> i klas potomnych. Korzystając z data providerów można również obsłużyć dowolne indeksowane właściwości takie jak Fields, Controls, Components, Pages, Buttons, Forms, itp.

Każdy z datasetów z pakietu wspiera wszystkie standardowe operacje: read, write, insert, edit, delete, locate, lookup, filter, master-detail oraz DataSetField. Wspierane są również bookmarki, blob stream i nested dataset.

Możesz samodzielnie definiować FieldDefs (komponent TXDBData) lub utworzyć przy użyciu data providera domyślne FieldDefs bazujące na właściwościach obiektu z sekcji published. Możesz również utworzyć pola persistent oraz definiować pola fkLookup i fkCalculated dowolnego typu. W czasie projektowania masz również dostępny standardowy Fields Editor.

Podstawowe data providery obsługują właściwości z sekcji published następujących typów: Boolean, Enum, Byte, Word, LongWord, ShortInt, SmallInt, Integer, LargeInt, Single, Double, Extended, Currency, TDate, TTime, TDateTime, ShortString, AnsiString, WideString, UnicodeString, Interface, Variant.

Podstawowe data providery tworzą automatycznie pola ftADT dla właściwości wywodzących się z klasy TPersistent takich jak Font, Margins, Constraints, Touch, itp. Dla właściwości wywodzących się z klasy TGraphic tworzone jest pole typu ftGraphic, a dla właściwości wywodzących się z TCollection, TStrings, TWideStrings automatycznie tworzy się pole typu ftDataSet. Pole ftDataSet można obsłużyć przy użyciu odrębnego nested dataset.

Możesz również łatwo definiować nowe datasety i nowe data providery dla swoich własnych klas. W szczególności, możesz w prosty sposób definiować generyczne datasety bazujące na twoich klasach: var CompanyTable: TXDBTable<TCompany>;

Główne komponenty dataset:

TXDBData TXDBData jest wirtualnym komponentem dataset. Komponent pozwala zdefiniować listę FieldDefs i samodzielnie obsłużyć dowolną indeksowaną strukturę danych pisząc dla niej 5 nowych zdarzeń.

TXDBDataSet TXDBDataSet jest uniwersalnym komponentem dataset. Komponent pozwala podłączyć DataProvider dowolnego typu i obsługiwać w czasie pracy zewnętrzne DataInstance odpowiednie do wybranego providera.

TXDBDataList TXDBDataList jest rozszerzonym komponentem TXDBDataSet. Komponent pozwala podłą-czyć obiektowy DataProvider i wskazać DataInstance poprzez ListComponent/ListProp-Name. TXDBDataList pozwala pokazać rzeczywiste dane w czasie projektowania.

Klasyczne komponenty dataset:

TXDBList TXDBList zawiera wewnętrzny TXDBListProvider. Ten dataset pozwala obsłużyć dowolne zewnętrzne DataInstance klasy TList/TObjectList.

TXDBArray TXDBArray zawiera wewnętrzny TXDBArrayProvider. Ten dataset pozwala obsłużyć dowolne zewnętrzne DataInstance zadeklarowane jako array of TObject.

TXDBTable TXDBTable zawiera wewnętrzny TXDBListProvider i tworzy wewnętrzne DataInstance klasy TObjectList. Ten komponent pozwala utworzyć kompletny obiektowy dataset jako CompanyTable := TXDBTable.CreateFor(AOwner, TCompany);

TXDBObject TXDBObject zawiera wewnętrzny TXDBObjectProvider. Ten dataset pozwala obsłużyć dowolne zewnętrzne DataInstance dowolnej klasy jako pojedynczy record danych.

TXDBCollection TXDBCollection zawiera wewnętrzny TXDBCollectionProvider. Ten dataset pozwala obsłużyć dowolne zewnętrzne DataInstance klasy TCollection.

Generyczne komponenty dataset:

TXDBList<T> TXDBList<T> zawiera wewnętrzny TXDBListProvider<T>. Ten dataset pozwala obsłużyć dowolne zewnętrzne DataInstance klasy TList<T>/TObjectList<T>.

TXDBArray<T> TXDBArray<T> zawiera wewnętrzny TXDBArrayProvider<T>. Ten dataset pozwala obsłu-żyć dowolne zewnętrzne DataInstance zadeklarowane jako TArray<TObject>.

TXDBTable<T> TXDBTable<T> zawiera wewnętrzny TXDBListProvider<T> i tworzy wewnętrzne DataIns-tance klasy TObjectList<T>. Ten komponent pozwala utworzyć kompletny obiektowy dataset jako CompanyTable := TXDBTable<TCompany>.Create(AOwner);

TXDBObject<T> TXDBObject<T> zawiera wewnętrzny TXDBObjectProvider<T>. Ten dataset pozwala obsłużyć dowolne zewnętrzne DataInstance dowolnej klasy jako pojedynczy rekord danych.

Główne komponenty data provider:

TXDBListProvider
TXDBListProvider pozwala obsłużyć instancje danych klasy TList/TObjectList.

TXDBArrayProvider
TXDBArrayProvider pozwala obsłużyć instancje danych typu array of TObject.

TXDBObjectProvider
TXDBObjectProvider pozwala obsłużyć instancje dowolnej klasy jako pojedynczy wiersz.

TXDBCollectionProvider
TXDBCollectionProvider pozwala obsłużyć instancje danych klasy TCollection.

TXDBStringListProvider
TXDBStringListProvider pozwala obsłużyć instancje klasy TStrings (pole Item).

TXDBValuesListProvider
TXDBValuesListProvider pozwala obsłużyć instancje klasy TStrings (Name/Value).

TXDBWideStringListProvider
TXDBWideStringListProvider pozwala obsłużyć instancje klasy TWideStrings.

TXDBWideValuesListProvider
TXDBWideValuesListProvider pozwala obsłużyć instancje klasy TWideStrings.

TXDBFieldsProvider
TXDBFieldsProvider pozwala obsłużyć instancje danych klasy TFields.

TXDBFieldListProvider
TXDBFieldListProvider pozwala obsłużyć instancje danych klasy TFieldList.

TXDBFieldDefsProvider
TXDBFieldDefsProvider pozwala obsłużyć instancje danych klasy TFieldDefs.

TXDBFieldDefListProvider
TXDBFieldDefListProvider pozwala obsłużyć instancje danych klasy TFieldDefList.

TXDBControlsProvider
TXDBControlsProvider pozwala użyć właściwość Controls jako DataInstance.

TXDBComponentsProvider
TXDBComponentsProvider pozwala użyć właściwość Components jako DataInstance.

TXDBScreenFormProvider
TXDBScreenFormsProvider pozwala użyć właściwość Forms ze zmiennej Screen.

Generyczne komponenty data provider:

TXDBListProvider<T>
TXDBListProvider<T> pozwala obsłużyć instancje danych klasy TList<T>/TObjectList<T>.

TXDBArrayProvider<T>
TXDBArrayProvider<T> pozwala obsłużyć instancje danych typu TArray<TObject>.

TXDBObjectProvider<T>
TXDBObjectProvider<T> pozwala obsłużyć instancje danych dowolnej klasy jako pojedynczy rekord danych.

Idź na początek tej strony


Galeria

Poniżej znajduje się kilka zrzutów ekranu z programu demonstracyjnego zawartego w pakiecie. Kliknij na wybranym rysunku, żeby zobaczyć zrzuty ekranu w powiększeniu.

X-DBData Demo
XDBDataDemo - zoom
XDBDataDemo
XDBDataDemo - zoom
XDBDataDemo
XDBDataDemo - zoom
XDBDataDemo
XDBDataDemo - zoom
XDBDataDemo
XDBDataDemo - zoom
XDBDataDemo
XDBDataDemo - zoom
XDBDataDemo
XDBDataDemo - zoom
XDBDataDemo
XDBDataDemo - zoom
XDBDataDemo

Idź na początek tej strony


Copyright © 1999-2024 X-Files Software
X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport