X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport Komponenty
Pobierz gratis
Pomoc techniczna
Wizytówka
Zarejestruj teraz!English version here
Database Works!
Główna strona X-Files Components English version here
Menu strony

Komponenty z pakietu X-Files

Komponenty z pakietu X-DBData

Komponenty TXDBGrid oraz TXDBColumn, TXDBEditor, TXDBNavigator

Komponent TXQRGrid

Komponenty TXDBColumns oraz TXDBPrintColumns

Gradientowe kontrolki

Pobierz gratis

Zarejestruj teraz!

Opis komponentów

X-Files Components

Pakiet X-Files Components 4 został wzbogacony o zestaw gradientowych kontrolek, które mogą w pełni zastąpić odpowia- dające im standardowe kontrolki. Przy okazji wyeliminowano migotanie standardowych kontrolek podczas operacji Resize i usunięto różne napotkane w nich bugi.

Gradientowe kontrolki

Gradient buttons:

TXFButton

TXFButton jest głównym gradientowym przyciskiem. TXFButton dziedziczy ze standardowej kontrolki TButton oraz wprowadza kilka nowych właściwości do określania obramowań i gradientowego stylu rysowania.

TXFBitBtn

TXFBitBtn jest gradientowym przyciskiem z ikonką. TXFBitBtn dziedziczy ze standardowej kontrolki TBitBtn oraz wprowadza kilka nowych właściwości do określania obramowań i gradientowego stylu rysowania.

TXFSpeedButton

TXFSpeedButton jest zwykłym gradientowym przyciskiem. TXFSpeedButton dziedziczy ze standardowej kontrolki TSpeedButton i wprowadza kilka nowych właściwości do określania obramowań i gradientowego stylu rysowania.

TXFUpDown

TXFUpDown jest gradientową wersją przycisków up-down. TXFUpDown jest podobny do standardowej kontrolki TUpDown, ale wprowadza kilka nowych właściwości do określania obramowań i gradientowego stylu rysowania.

Transparent controls:

TXFLabel

TXFLabel jest kontrolką (bez Handle) do prezentacji tekstu na gradientowym tle. TXFLabel dziedziczy ze standardowej kontrolki TLabel, ale właściwość Transparent ma domyślnie ustawioną na True.

TXFStaticText

TXFStaticText jest kontrolką (z Handle) do prezentacji tekstu na gradientowym tle. TXFStaticText jest podobny do kontrolki TStaticText, ale właściwość Transparent działa prawidłowo również na gradientowym tle.

TXFCheckBox

TXFCheckBox jest przezroczystą kontrolką check box. TXFCheckBox jest podobny do standardowej kontrolki TCheckBox, ale potrafi działać poprawnie również wtedy, gdy jest umieszczony na gradientowym tle.

TXFRadioButton

TXFRadioButton jest przezroczystą kontrolką radio button. TXFRadioButton jest podobny do standardowej kontrolki TRadioButton, ale potrafi działać poprawnie również wtedy, gdy jest umieszczony na gradientowym tle.

Gradient panels:

TXFGroupBox

TXFGroupBox jest gradientową kontrolką group box. TXFGroupBox jest podobny do standardowej kontrolki TGroupBox, ale wprowadza kilka nowych właściwości do wyboru gradientowego stylu rysowania i obsługi ParentBackground.

TXFRadioGroup

TXFRadioGroup jest gradientową grupą współdziałających radio buttonów. TXFRadioGroup jest podobny do standardowej kontrolki TRadioGroup, ale wprowadza kilka nowych właściwości do wyboru gradientowego stylu rysowania i obsługi ParentBackground.

TXFCheckGroup

TXFCheckGroup jest gradientową grupą współdziałających check boxów. TXFCheckGroup jest podobny do standardowej kontrolki TRadioGroup, ale wprowadza właściwość Checked do przechowywania stanów check boxów oraz kilka nowych właściwości do wyboru gradientowego stylu rysowania i obsługi ParentBackground.

TXFPanel

TXFPanel jest gradientowym panelem. TXFPanel jest podobny do standardowej kontrolki TPanel, ale wprowadza kilka nowych właściwości do wyboru gradientowego stylu rysowa- nia i obsługi ParentBackground.

Gradient bars:

TXFStatusBar

TXFStatusBar jest gradientową kontrolką status bar. TXFStatusBar jest podobny do standardowej kontrolki TStatusBar, ale wprowadza kilka nowych właściwości do wyboru gradientowego stylu rysowania.

TXFTrackBar

TXFTrackBar jest gradientową kontrolką track bar. TXFTrackBar jest podobny do standardowej kontrolki TTrackBar, ale wprowadza kilka nowych właściwości do wyboru gradientowego stylu rysowania.

TXFProgressBar

TXFProgressBar jest gradientową kontrolką progress bar. TXFProgressBar jest podobny do standardowej kontrolki TProgressBar, ale wprowadza kilka nowych właściwości do wyboru gradientowego stylu rysowania.

DB-Aware controls:

TXDBText

TXDBText jest kontrolką bazodanową, która wyświetla zawartość pola na gradientowym tle. TXDBText dziedziczy ze standardowej kontrolki TDBText, ale właściwość Transparent ma domyślnie ustawioną na True.

TXDBCheckBox

TXDBCheckBox jest bazodanową wersją przezroczystego check boxa. TXDBCheckBox dziedziczy ze standardowej kontrolki TDBCheckBox, ale potrafi działać poprawnie również wtedy, gdy jest umieszczony na gradientowym tle.

TXDBRadioGroup

TXDBRadioGroup jest gradientową wersją grupy radio buttonów podłączonych do bazy danych. TXDBRadioGroup działa podobnie do standardowej kontrolki TDBRadioGroup, ale wprowadza kilka nowych właściwości do wyboru gradientowego stylu rysowania i obsługi ParentBackground.

Idź na początek tej strony


Galeria

Poniżej znajduje się kilka zrzutów ekranu z programów demonstracyjnych zawartych we wszystkich pakietach. Kliknij na wybranym rysunku, żeby zobaczyć zrzuty ekranu w powiększeniu.

Custom Styles (RAD Studio XE3)
Buttons - zoom
Buttons
Buttons - zoom
Buttons
Controls - zoom
Controls
Custom Styles (RAD Studio XE2, XE3)
Buttons - zoom
Buttons
Buttons - zoom
Buttons
Buttons - zoom
Buttons
Controls - zoom
Controls
Controls - zoom
Controls
Controls - zoom
Controls
Classic Windows Style
Buttons - zoom
Buttons
Buttons - zoom
Buttons
Progress - zoom
Progress
Controls - zoom
Controls
Controls - zoom
Controls
Changer - zoom
Changer
Windows XP Style
Buttons - zoom
Buttons
Buttons - zoom
Buttons
Progress - zoom
Progress
Controls - zoom
Controls
Controls - zoom
Controls
Changer - zoom
Changer
Windows 7 / Vista Style
Buttons - zoom
Buttons
Buttons - zoom
Buttons
Progress - zoom
Progress
Controls - zoom
Controls
Controls - zoom
Controls
Changer - zoom
Changer

Copyright © 1999-2024 X-Files Software
X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport