X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport Komponenty
Pobierz gratis
Pomoc techniczna
Wizytówka
Zarejestruj teraz!English version here
Database Works!
Główna strona X-Files Components English version here
Menu strony

Komponenty z pakietu X-Files

Komponenty z pakietu X-DBData

Komponenty TXDBGrid oraz TXDBColumn, TXDBEditor, TXDBNavigator

Komponent TXQRGrid

Komponenty TXDBColumns oraz TXDBPrintColumns

Gradientowe kontrolki

Pobierz gratis

Zarejestruj teraz!

Opis komponentów

X-Files Components Pakiet X-Files Components zawiera zestaw komponentów wizualnych przeznaczonych dla Delphi 5, 6, 7, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, XE, XE2, XE3, XE4, XE5, XE6, XE7, XE8, 10 Seattle, 10.1 Berlin, 10.2 Tokyo, 10.3 Rio, 11 Alexandria, 12 i C++Buildera 5, 6, 2006, 2007, 2009, 2010, XE, XE2, XE3, XE4, XE5, XE6, XE7, XE8, 10 Seattle, 10.1 Berlin, 10.2 Tokyo, 10.3 Rio, 10.4 Sydney, 11 Alexandria, 12 Athens.

Pakiet X-DBGrid Component zawiera zestaw fundamentalnych komponentów dla programistów baz danych, które stanowią główną cześć pakietu X-Files Components.

Pakiet X-DBData Components został stworzony do bezpośredniego używania dowolnych indeksowanych struktur danych z komponentami bazodanowymi, a w szczególności z TXDBGrid.

Pakiet X-DBData Components

Pakiet X-DBData Components zawiera zestaw specjalnych data setów i data providerów pozwalających korzystać z dowolnych klasycznych i generycznych struktur danych jak z tabel bazodanowych. Pakiet X-DBData Components jest naszym odrębnym produktem. Korzystanie z tego pakietu nie wymaga posiadania żadnego innego naszego produktu, ale żeby skompilować zawarty w nim program demonstracyjny trzeba mieć zainstalowany pakiet X-DBGrid Component lub X-Files Components. Wystarczy pobrać i zainstalować darmowy pakiet w wersji Trial. Zobacz szczegółowe informacje o tym pakiecie.

Pakiet X-DBGrid Component

Main DB-Aware controls:

TXDBGrid

TXDBGrid jest mocnym funkcjonalnym rozszerzeniem standardowego komponentu TDBGrid. TXDBGrid nie tylko ładnie wygląda, ale również udostępnia wiele dodatkowych możliwości, takich jak: fixed columns, Windows themes i custom styles, wiele wariantów gradientowego stylu rysowania, proportional scrolling dla każdego DataSet nawet z filtrem, expandable columns i title headers, checkboxes, hot buttons, ikonki w tytułach kolumn i na indicatorze, wiele wariantów rysowania ikonek w komórkach, markery sortowania i sortowanie po wielu kolumnach, enhanced lookup lists, data lists, kalkulator, kalendarz, zapis i odczyt układu kolumn, ulepszoną obsługę dla trybu bdRightToLeft BiDiMode, extended rows, columns and cells selection, auto-number and auto-select column, hints and tooltips, column stretching i wiele, wiele więcej ...

TXDBGrid oferuje ponadto: automatycznie przeliczany szybki numer porządkowy (Lp.), automatycznie zmieniany porządek sortowania we wszystkich standardowych klasach DataSet (ADO, BDE, CDS, DBX, IBX, FireDAC) i wielu innych komponentach DAC od firm trzecich, automatycznie wyliczane podsumowania kolumn dla całego DataSet i/lub dla zaznaczonych wierszy (SelectedRows), 4 rodzaje zintegrowanych wierszy podsumowań (totals footers), rozbudowaną funkcjonalność kolumn lookup, uniwersalny panel wyszukiwania, zintegrowany system filtrowania danych i automatyczną listę filtra dla każdej kolumny (auto-filter).

Komponent TXDBGrid jest w pełni zgodny ze standardowych TDBGrid i może służyć jako zamiennik bez utraty dotychczasowych ustawień. TXDBGrid posiada własny Column Editor i Designer, który umożliwia obsługę wszystkich nowych właściwości w kolumnach.

TXDBColumn

TXDBColumn reprezentuje samodzielny edytor kolumn. TXDBColumn oferuje taką samą funkcjonalność jak inplace editor dla wybranej kolumny w TXDBGrid. TXDBColumn używa bezpośrednio wszystkich właściwości kolumny ustawionych w TXDBGrid. Wynik edycji danych w TXDBColumn jest zwracany do TXDBGrid.

TXDBEditor

TXDBEditor reprezentuje samodzielny edytor pól z DataSet. TXDBEditor oferuje taką samą funkcjonalność dla pól z DataSet, jak inplace editor w komponencie TXDBGrid. TXDBEditor pozwala ustawić właściwości podobne do właściwości kolumn w TXDBGrid. Wynik edycji danych w TXDBEditor jest zapisywany bezpośrednio do DataSet. Gdy właściwość DataSource nie jest ustawiona, TXDBEditor potrafi pracować jak zwykły edytor non db-aware.

TXDBNavigator

TXDBNavigator reprezentuje gradientowy nawigator baz danych. TXDBNavigator jest funkcjonalnym rozszerzeniem standardowego TDBNavigatora. TXDBNavigator wprowadza kilka nowych właściwości do określania obramowań przycisków, gradientowego stylu rysowania i obsługi ParentBackground.

TXDBColumnsDialog

TXDBColumnsDialog jest komponentem uzupełniającym do TXDBGrid przeznaczonym do zarządzania kolumnami grida w czasie pracy programu. Użytkownik może pokazać/ukryć wybrane kolumny grida przy pomocy wygodnego dialogu, zawierającego listę kolumn z checkboxami.

DB-Aware graphic classes:

TXBlobField & TXGraphicField są nowymi klasami zwiększającymi funkcjonalność klas TBlobField & TGraphicField w celu uzyskania zgodności przypisań pomiędzy graficznym polem BLOB i klasą TPicture dla dodatkowych formatów graficznych. Zastosowanie tych klas pozwala na bezpośrednie używanie komponentów TImage, TDBImage, TQRImage, TQRDBImage z dowolnym formatem graficznym zapisanym w polu BLOB (*.bmp, *.ico, *.gif, *.png, *.jpg i inne wspierane przez FieldGraphicClass).

Gradient graphic classes:

TXFGradient jest podstawową klasą dla gradientowego stylu rysowania. Klasa zbiera wszystkie właściwości i metody potrzebne do realizacji gradientowego rysowania dla wszystkich kontrolek. TXFGradient wprowadza zestaw właściwości i opcji do wyboru różnych wariantów gradientowego stylu. Właściwości, metody i zdarzenia z tej klasy pozwalają na samodzielną implementację gradientowego stylu rysowanie dla innych kontrolek.

Pakiet X-Files Components

Zawiera wszystkie komponenty/klasy z pakietu X-DBGrid Component oraz następujące:

DB-Aware reporting controls:

TXQRGrid

TXQRGrid jest komponentem uzupełniającym do TXDBGrid zaprojektowanym do automa- tycznego tworzenia raportu na podstawie bieżących ustawień komponentu TXDBGrid i jego wydrukowania na drukarce lub prezentacji w postaci podglądu. TXQRGrid tworzy dynamicznie kompletny raport w formacie QuickReport dokonując automatycznego dopasowania raportu lub podziału na pionowe wstęgi zgodnie z wybranym rozmiarem papieru.

TXDBPrintColumnsDialog

TXDBPrintColumnsDialog jest komponentem uzupełniającym do TXDBGrid i TXQRGrid przeznaczonym do wyboru kolumn drukowanych w trakcie pracy programu. Użytkownik może wybrać, które kolumny grida będą drukowane, przy pomocy wygodnego dialogu zawierającego listę kolumn z checkboxami.

Gradientowe kontrolki

Pakiet X-Files Components 4 został wzbogacony o zestaw gradientowych kontrolek, które mogą w pełni zastąpić odpowiadające im standardowe kontrolki. Przy okazji wyeliminowano migotanie standardowych kontrolek podczas operacji Resize i usunięto różne napotkane w nich bugi. Zobacz szczegółowe informacje o tych kontrolkach.

Idź na początek tej strony


Galeria

Poniżej znajduje się kilka zrzutów ekranu z programów demonstracyjnych zawartych we wszystkich pakietach. Kliknij na wybranym rysunku, żeby zobaczyć zrzuty ekranu w powiększeniu.

TXDBGrid 6.0
Windows - zoom
Windows
Light - zoom
Light
Lavender - zoom
Lavender
Emerald - zoom
Emerald
Tablet Dark - zoom
Tablet Dark
Glossy - zoom
Glossy
Custom Styles (RAD Studio XE3, XE4)
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBNavigator - zoom
XDBNavigator
XFButtons - zoom
XFButtons
XFControls - zoom
XFControls
XDBNavigator - zoom
XDBNavigator
Custom Styles (RAD Studio XE2, XE3, XE4)
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBGrid - zoom
XDBGrid
XDBNavigator - zoom
XDBNavigator
XDBNavigator - zoom
XDBNavigator
XDBControls - zoom
XDBControls
XDBControls - zoom
XDBControls
XFButtons - zoom
XFButtons
XFControls - zoom
XFControls
XFControls - zoom
XFControls
XFButtons - zoom
XFButtons
X-DBGrid Test dla ADO, BDE, IBX
Test dla ADO - zoom
Test dla ADO
Test dla ADO - zoom
Test dla ADO
Test dla BDE - zoom
Test dla BDE
Test dla IBX - zoom
Test dla IBX
Classic Windows Style Help
Demo #1 - zoom
Demo #1
Demo #2 - zoom
Demo #2
Demo #3 - zoom
Demo #3
Help #1 - zoom
Help #1
Preview #1 - zoom
Preview #1
Preview #2 - zoom
Preview #2
Preview #3 - zoom
Preview #3
Help #2 - zoom
Help #2
Windows XP Style Help
Demo #1 - zoom
Demo #1
Demo #2 - zoom
Demo #2
Demo #3 - zoom
Demo #3
Help #1 - zoom
Help #1
Preview #1 - zoom
Preview #1
Preview #2 - zoom
Preview #2
Preview #3 - zoom
Preview #3
Help #2 - zoom
Help #2
Windows 8 / 7 / Vista Style Help
Demo #1 - zoom
Demo #1
Demo #2 - zoom
Demo #2
Demo #3 - zoom
Demo #3
Help #1 - zoom
Help #1
Preview #1 - zoom
Preview #1
Preview #2 - zoom
Preview #2
Preview #3 - zoom
Preview #3
Help #2 - zoom
Help #2
Classic Windows Style
Buttons - zoom
Buttons
Progress - zoom
Progress
Controls - zoom
Controls
DBControls - zoom
DBControls
Windows XP Style
Buttons - zoom
Buttons
Progress - zoom
Progress
Controls - zoom
Controls
DBControls - zoom
DBControls
Windows 8 / 7 / Vista Style
Buttons - zoom
Buttons
Progress - zoom
Progress
Controls - zoom
Controls
DBControls - zoom
DBControls

Copyright © 1999-2024 X-Files Software
X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport