X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport Komponenty
Pobierz gratis
Pomoc techniczna
Wizytówka
Zarejestruj teraz!English version here
Database Works!
Główna strona X-Files Components English version here
Menu strony

Komponenty z pakietu X-Files

Komponenty z pakietu X-DBData

Komponenty TXDBGrid oraz TXDBColumn, TXDBEditor, TXDBNavigator

Komponent TXQRGrid

Komponenty TXDBColumns oraz TXDBPrintColumn

Gradientowe kontrolki

Pobierz gratis

Zarejestruj teraz!

Opis komponentów

TXDBColumnsDialog TXDBColumnsDialog jest komponentem uzupełniającym do TXDBGrid przeznaczonym do zarządzania kolumnami w czasie pracy programu. Użytkownik może pokazać/ukryć wybrane kolumny grida przy pomocy wygodnego dialogu, zawierającego listę kolumn.

TXDBPrintColumnsDialog TXDBPrintColumnsDialog jest komponentem uzupełniającym do TXDBGrid i TXQRGrid przeznaczonym do wyboru kolumn drukowanych w trakcie pracy programu. Użytkownik może wybrać, które kolumny grida będą drukowane, przy pomocy wygodnego dialogu zawierającego listę kolumn z checkboxami.

Idź na początek tej strony


Przegląd

Główne zalety komponentu TXDBColumnsDialog:

  • Zarządzanie widocznością kolumn w czasie pracy programu
  • Definiowalny dialog z listą kolumn

Główne zalety komponentu TXDBPrintColumnsDialog:

  • Zarządzanie wyborem kolumn do drukowania
  • Definiowalny dialog z listą kolumn

Idź na początek tej strony


Galeria

Poniżej znajduje się kilka zrzutów ekranu z programów demonstracyjnych zawartych we wszystkich pakietach. Kliknij na wybranym rysunku, żeby zobaczyć zrzuty ekranu w powiększeniu.

Classic Windows Style Windows XP Style Windows 7 / Vista
Controls - zoom
Controls
fsFine - zoom
fsFine
ftDefault - zoom
ftDefault
ftDefault - zoom
ftDefault

Historia

X-DBGrid Component 3.0 (7 Wrzesień 2003). Pierwsza wersja dla Delphi i C++Buildera.

  • Nowe Options - coAllowMoving, coAutoUpdate, coCancelButton, coApplyButton, coHelpButton, coMarkPrintedCols, coMarkVisibleCols, coShowEmptyCols, coShowFixedCols, coShowHeaders
  • Nowe properties - BorderStyle, ButtonsTitles, ColumnsTitle, DBGrid, DefaultCount, DefaultWidth, HelpContext, MinimumCount, MinimumWidth, Options, Title
  • Nowe events - OnApply, OnClose, OnCreate, OnShow
  • Nowa function - Execute

X-DBGrid Component 3.2 (15 Marzec 2004). Pierwsza wersja dla Delphi 8 for .NET.

X-DBGrid Component 3.4 (8 Październik 2004). Pierwsza wersja dla Delphi 2005 (.NET & Win32).

Idź na początek tej strony


Copyright © 1999-2024 X-Files Software
X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport