X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport Komponenty
Pobierz gratis
Pomoc techniczna
Wizytówka
Zarejestruj teraz!English version here
Database Works!
Główna strona X-Files Components English version here
Menu strony

Komponenty z pakietu X-Files

Komponenty z pakietu X-DBData

Komponenty TXDBGrid oraz TXDBColumn, TXDBEditor, TXDBNavigator

Komponent TXQRGrid

Komponenty TXDBColumns oraz TXDBPrintColumns

Gradientowe kontrolki

Pobierz gratis

Zarejestruj teraz!

Komponent TXQRGrid

TXQRGrid TXQRGrid jest komponentem uzupełniającym do TXDBGrid przeznaczonym do automatycz-nego tworzenia raportu na podstawie bieżących ustawień komponentu TXDBGrid i jego wydrukowania na drukarce lub prezentacji w postaci podglądu. TXQRGrid tworzy dynamicz-nie kompletny raport w formacie QuickReport dokonując automatycznego dopasowania raportu lub podziału na pionowe wstęgi zgodnie z wybranym rozmiarem papieru.

Idź na początek tej strony


Przegląd

Główne zalety komponentu TXQRGrid:

 • Drukowanie wszystkich/wybranych wierszy/wstęg raportu (Print)
 • Podgląd wybranych wierszy/wstęg raportu (Preview)
 • Podgląd raportu w trybie projektanta (ShowReport)
 • Zapis raportu w postaci źródłowej QuickReport (SaveReport) <Registered version only>
 • Definiowalne wielolinijkowe PageHeader, PageFooter, PageTitle, PageLegend
 • Wiele wariantów danych systemowych (rdDate, rdTime, rdPageNumber, etc.)
 • Obsługa grupowania rekordów (GroupHeader, GroupFooter, GroupTotals)
 • Obsługa justyfikacji raportu (raStretch, raStretchAll, raCenter, etc.)
 • Obsługa pisma od prawej do lewej (BiDiMode) dla krajów Bliskiego Wschodu
 • Obsługa modyfikacji raportu w trakcie pracy programu (OnReportCreate, OnPrint)
 • Wszystkie zdarzenia z QuickReport udostępniono programiście <Registered version only>

Zobacz również, co nowego wprowadzono w wersji 3.x.

Idź na początek tej strony


Galeria

Poniżej znajduje się kilka zrzutów ekranu z programów demonstracyjnych zawartych we wszystkich pakietach. Kliknij na wybranym rysunku, żeby zobaczyć zrzuty ekranu w powiększeniu.

Classic Windows Style Help
Preview #1 - zoom
Preview #1
Preview #2 - zoom
Preview #2
Preview #3 - zoom
Preview #3
Help #1 - zoom
Help #1
Windows XP Style Help
Preview #1 - zoom
Preview #1
Preview #2 - zoom
Preview #2
Preview #3 - zoom
Preview #3
Help #1 - zoom
Help #1
Windows 7 / Vista Style Help
Preview #1 - zoom
Preview #1
Preview #2 - zoom
Preview #2
Preview #3 - zoom
Preview #3
Help #1 - zoom
Help #1

Historia

X-Files Components 2.0 (24 Czerwiec 2000).

 • Nowy komponent - TXQRGrid

X-Files Components 2.1 (7 Listopad 2000).

 • Nowe Option - roAllPagesTitle, roAllPagesLegend
 • Nowe Properties - PrintCurrentRow, PrintSelectedRows, PageLegend
 • Nowe Events - AfterBandPrint, AfterPagePrint, AfterPreview, AfterPrint, BeforeBandPrint, BeforePagePrint, BeforePrint, OnPrint, OnReportCreate

X-Files Components 2.2 (21 Marzec 2001).

 • Kontekstowy system podpowiedzi
 • Własny edytor wielolinijkowych tekstów
 • Pełna obsługa właściwości BiDiMode

X-Files Components 2.3 (17 Lipiec 2001). Pierwsza wersja dla Delphi 6.

X-Files Components 2.4 (25 Listopad 2001).

 • Obsługa właściwości PickText

X-Files Components 2.5 (25 Marzec 2002).

 • Nowe Options - roGroupForceNewPage
 • Nowe properties - GroupExpression, Lines
 • Nowe ReportBands- GroupHeader, GroupFooter, GroupTotals
 • Nowe SysData - rdExpression, rdGrowExpression
 • Nowe TotalType - ttGrowExpression
 • Nowe ReportAlign- raStretchAll

X-Files Components 2.6 (17 Wrzesień 2002). Pierwsza wersja dla Delphi 7.

X-Files Components 3.0 (7 Wrzesień 2003). Pierwsza wersja dla C++Builder 5 i 6.

 • Nowe properties - PrepareNeeded, RecordNumber, RecordCount, PageCount, CustomNumber, CustomCount, QRField, AfterPrepare
 • Nowe Option - roSaveDfmAsText
 • Nowe SaveReport - SaveReport as *.cpp source file (C++Builder source file)
 • Nowe SysData - rdRecordNo, rdRecordCount, rdRecordNoPerCount, rdPageCount, rdPageNoPerCount, rdCustomNo, rdCustomCount, rdCustomNoPerCount

X-Files Components 3.1 (1 Styczeń 2004).

 • Nowe property - Column.Report.AutoHeight
 • Nowe Options - roAllowVAlignment, roMultiPartAutoHeight
 • Nowe properties - AutoRowHeight, FixedCols, FixedColsCount

X-Files Component 3.2 (15 Marzec 2004).

 • Ulepszona obsługa trybu RightToLeft (BiDiMode)
 • Ulepszona obsługa pól ADT

X-Files Components 3.3 (20 Lipiec 2004).

 • Nowe properties - PreviewSettings, StripeColor, OnReportDestroy
 • Nowe methods - PrinterSetup, SaveToFile
 • Nowe Options - roKeepPrinterSetup, roKeepDesignPrinterSetup, roPreparePrinterSetup, roForceRGBColor
 • Nowa class - TXQRPreviewSettings(FormHeight, FormWidth, ShowSearch, ShowThumbs, WindowState, ZoomState)

X-Files Components 3.5 (10 Kwiecień 2005).

 • Nowe Options - roAutoCalcPageWidth, roPrintHiddenColumns
 • Nowa method - CalcPageWidth

X-Files Components 3.6 (2 Grudzień 2005). Pierwsza wersja komponentu TXQRGrid dla .NET

Idź na początek tej strony


Copyright © 1999-2024 X-Files Software
X-Files Components by Krzysztof Szyszka 
Najlepszy komponent DBGrid dla Delphi 
i VCL Grid dla QuickReport